Vi har varit verksamma sedan början av 1988.


Vår affärsidé är, förutom att installera nya förbrännings-anläggningar av vår egen konstruktion, även att höja effekten i befintliga fastbränsleanläggningar med hjälp
av vår specialutvecklade förbränningsprincip.

Mångårig erfarenhet från konstruktionsarbete inom fast-bränsleeldning hos olika företag i branschen har lärt oss att fastbränsleugnar i många fall har en outnyttjad potential.

Med vårt Förbränningssystem KLm kan vi garanterat höja effekten i befintliga anläggningar med mycket korta ombyggnadstider till låg kostnad.

Vi levererar kompletta förbränningsanläggningar samt transportutrustningar för bränsle och aska av egen konstruktion och tillverkning, för både industriändamål och kommunala fjärrvärmeanläggningar.


Förugn