Att tänka miljö är en naturlig del av KLm Energi & Mekanik.
Varför skulle vi annars "brinna" för att utvinna energi
från en "grön" miljökälla?

Att minska utsläppsnivåer från förbränningen ingår i vårt
"Förbränningssystem KLm".

Genom vår förbränningsprincip, där vi medvetet styr temperatur
och strömningsteknik i ugnen, kan vi elda den från bränslet
avdrivna gasen. Ingen förbränning sker i bränslebädden vilket
ger positiva effekter.

Företaget jobbar i enlighet med ISO 9001.
Vårt kvalitetssystem är unikt och oerhört detaljerad med en
total uppföljning av tillverkning, ritningar, inköp, priser,
leveransbevakning med mera.

Med en leverans från KLm Energi & Mekanik AB, följer en
dokumentation, innehållande ovanstående kvalitetssytem
med redovisning om hur varje enhet skall behandlas vid utbyte.

Se nedastående exempel:

Varje enhet i vår leverans följer en viss nummerserie och
därefter en beskrivande kod, som tex. anger om enheten
är mekanisk eller elektrisk.

Komp.nr Komponent Ant. Lev. Ritning Pris Anmärkn. Miljökod
231 T 01 Silo            
231 N 02 Ingjut.gods 5 KLm 88-3235 xx   2
321 N 03 Skrapa 5 KLm 88-4268 xx   2

Leverantör = Firma där komponenten tillverkats eller inköpts.
Ritning = Ritningsnummer i vårt brandsäkra arkiv.
Anmärkning = Tekniska data, t ex. motoreffekter m.m.
Miljökod = 1, 2, 3:
    1 = Ingen speciell hantering
    2 = Lämnas för deponi eller speciell hantering
    3 = Återsändes till leverantör för hantering