» Siloutrustningar  » Förugn/dockningsrost
 » Transportörer  » Förbränningsprincip
 » Pusher/bränsleinmatning  » Askhantering
 Våtutmatare

Egen konstruktion av våtutmatare.

Uraskningen sker via en vattenfylld skraptransportör försedd med dubbla kedjor och dragande överpart. Även "flygaskan" förs här mot utmatningsöppningen på transportören och inte mot dess bakkant.

Transportören förses med medbringare, utförda av stål och botten av Hardox.

Även stofthantering från stoftslussen kan, om så är lämpligt, anslutas mot den våta askutmataren för gemensam hantering.

Torr askhantering

Egna konstruktioner av skruvtransportörer för torr askhantering.
Samtliga skruvar förses, där så erfodras, med tätaslutande spjällkonstruktioner för att förhindra läckage av luft och aska.

Även stofthantering från stoftslussen kan anslutas mot detta system för gemensam hantering.


 

           
Uraskning