» Siloutrustningar  » Förugn/dockningsrost
 » Transportörer  » Förbränningsprincip
 » Pusher/bränsleinmatning  » Askhantering
 Förbränningssystem KLm

Hörnstenarna i vår förbränningteknik är:

  • Rostersystem
  • Luftfördelning
  • Strömningsteknik
  • Temperatur
  • Helautomatik

Förbänningsprincipen fungerar som en förgasningsanläggning där endast den i bränslet avdrivna gasen eldas med minimala stoftmedryckningar. Genom maximal kontroll på lufttillförseln
i de olika skedena i förbränningsprocessen, kan vi sänka
temperaturen i bränslebädden för att istället forcera förbränningen av den avdrivna gasen, strax före gasens
inträde i pannan.


Bevisen i eldskrift!

Konventionell teknik,
innebär att stora mängder oförbränt material i form av kraftiga gnistregn, överförs till panndelen. Samtidigt bildas förhöjda värden av NOx i förbränningsgaserna, på grund av höga temperaturer i bränsle-bädden. Genom ofullständig förbränning bildas stora mängder aska och slagg.
   

Förbränningssystem KLm,
innebär kraftig turbulens i förbränningsgaserna med total förbränning med klart lysande låga, som i likhet med oljeeldning, snabbt avger strålningsvärme till pannan.
Mycket snabb reglerbarhet!
Genom att eldning inte sker i bränslebädden, utan i de ur bränslet utdrivna gaserna, erhålles en lägre temperatur i bädden, med lägre NOx-halter som följd.

 

Sekundärluftsdysor

Ugnens sekundärluftsdysor utföres av ett keramiskt material med en konstruktion som medger enkelt byte med egen personal på kort tid, utan efterföljande torkeldning.
Denna konstruktion har 10 års erfarenhet utan behov av byte.

Sekundärluftsdysornas individuella placering, styr luftflödena i förbränningsrummet.

Mängden sekundärluft styrs av en O2-givare.
Den mängd sekundärluft som tillföres förbränningen innebär att förbränningen hålles konstant inom hela reglerområdet, oavsett bränslefukthalt, varvid bästa förbränningsverkningsgrad erhålles. Ingen manuell reglering av förbränningen erfordras vid variationer i last eller bränslefukthalt.

Antalet dysor som skall vara verksamma i förbränningen finns inprogrammerade i ett Plc-system och sker helautomatiskt. Därmed regleras de brännbara gasernas uppehållstid i förbränningsrummet så att en fullständig förbränning hinner ske.

För att skapa den nödvändiga turbulensen på förbrännings-gaserna anpassas luftmängd och hastighet samt dysornas placering, till den aktuella ugnsstorleken. Avvägningen mellan mängd, tryck, lokalisering och skede är helt avgörande för förbränningsresultatet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Strömningsteknik