» Siloutrustningar  » Förugn/dockningsrost
 » Transportörer  » Förbränningsprincip
 » Pusher/bränsleinmatning  » Askhantering
 Genomtänkta konstruktionslösningar för enkel service och kort stillestånd
.

Rosterrörelsens drivmekanism skyddas av teleskopiskt sammanfogade skyddsmantlar. De rörliga rosternas drivstänger är enkelt demonterbara för snabb service och kontroll under bränslebädden.

Lågfriktionsteknik i rostermekanismen ger extremt låga rörelsekrafter.

Den hydrauliskt drivna rostermekanismen drivs endast med linjära rörelser.

Förugnen/Dockningsrosten är uppbyggd på en vattenkyld stomme, tryckklassad och SAQ-godkänd för 4 bar.
Stommen är vattenkyld i såväl längd som tvärriktning.

Det rörliga rostersystemet består av roster, tillverkade med inblandning av 28% krom och 0,6% nickel. Rosten gjuts vid Roslagsgjuterierna i Herräng och bearbetas därefter
i verkstad till dess att dessa är totalt plana. Att elda med okontrollerade luftinsläpp till förbränningsrummet ger en sämre förbränning, mer stoftmedryckningar och högre
Nox-halter. I vårt förbrännigssystem eldas endast den avdrivna gasen från bränslet.

I största delen av ugnen är vart annat roster fast och vart annat rörligt. Rosterna mot yttervägg utformas så att förbränningen där inte sker snabbare än i övriga delar av ugnen, vilket reducerar bränslebrist vid ugnsväggarna, i ugnens nedre del.

I förbränningsrummet installeras 2 st gammavakter
för maximal kontroll av bränslenivå, i de olika
förbränningszonerna.

 

 Uppbyggnad av rostersystem
och rosterrörelse.