» Siloutrustningar  » Förugn/dockningsrost
 » Transportörer  » Förbränningsprincip
 » Pusher/bränsleinmatning  » Askhantering
 Pusher

Pusherns väsentligaste punkter är:

  • Vattenkyld
  • Kraftig konstruktion, 10 mm
  • Skapar en bränsleplugg mot återbrand
  • Hindrar läckage av "tjuvluft " till förbränningen
  • Jämn bränsleinmatning över hela rosterbredden

Pushern är uppbyggd av 10 mm plåt och försedd med en parallelldriven kolv i samma kraftiga utförande. Konstruktionen är utförd så att klippning av överstora material, exempelvis 2"x4"x500 mm, ej sker.

Återbrandspjäll och bränsleschakt

Före pushern installeras ett pneumatiskt återbrandspjäll. Spjället utföres helkapslat för att undvika spill. Spjällbladet utföres självrensande för att alltid gå helt i stängt läge.

I efterliggande bränsleschakt placeras 1 nivåvakt.

I vissa fall förekommer även anläggningar med ett extra "återbandspjäll", även kallat bränslespjäll, vilket innebär att vi slussar in bränslet.

 

 Pusher