» Siloutrustningar  » Förugn/dockningsrost
 » Transportörer  » Förbränningsprincip
 » Pusher/bränsleinmatning  » Askhantering
 Stångskrapor

Egen tillverkning av siloutrustningar innefattande
stångskrapor och rivarvalsar.

Våra stångskrapor utföres såväl dragande som
skjutande och placeras på ingjutningsgods i silogolvet.
Dimensionerade för dubbla kapacitetsbehovet.

Rivarvals

Vår rivarvals är uppbyggd på en rörformad kärnaxel
Ø 220 mm med 10 mm godstjocklek.

Rivarvalsens "pinnar" är utformade så att ett antal pinnar kontinuerligt befinner sig i ingrepp i bränslet, vilket
resulterar i en stötfri drift.