Våra referenser:


   «  Rättvik Värmeverk:
 
Anläggning av fabrikat Å&V, ombyggd 1998. Vid mätningar utförda före ombyggnad gav denna anläggning
4,3 MW. Efter mbyggnad 10 MW, i extremfall upp till 12 MW.
En effektökning på 120 %.

För mer information, kontakta
verkets personal:
Roger Wester, telefon: 0248-106 96.


 

   «  Vattenfall/Mellansverige:
 
Horndals Trä AB
Anläggning av typ Å&V, ombyggd 1990. Effekten fördubblades till 4,5 MW efter ombyggnaden och tidigare förbrännings-problem eliminerades samtidigt. Torkarna satsas med 10 minuters mellanrum och överskotts- energi säljs till närliggande industrier.

För mer information, kontakta:
Sven-Erik Bergström eller
Stefan Bergström,
telefon: 0226-440 00.


 

   «  Moelven avd. Loiten:
 
Anläggning av fabrikat Nordfab-Wiess, ombyggd 1990. Ugnen gav före ombyggnad 3,5 MW och hade förbränningsproblem vid eldning av material med fukthalt överstigande
52 %. Efter ombyggnad gav anläggningen 4 MW vid mätnings-tillfället, med en bränslefukthalt
på 63 %.

För mer information, kontakta:
Kjell-Arvid Ruud
telefon: 0047-995 37 13.

 

   «  Moelven Dalaträ, Mockfjärd:
  Värmeanl. ägs av Vattenfall AB

Befintlig Eckrohr-panna för produktion av ånga. Befintlig fast vattenkyld snedrost demonterades och rörlig snedrost installerades. Pannan kompletterades med vår pusher samt "Förbränningssystem KLm " Före ombyggnation producerade anläggningen 9 ton ånga, efter ombyggnad 14 ton ånga.

För mer information, kontakta: Pannskötare:
Leif-Inge Lennström,
telefon: 070-6339304

Vattenfall AB:
Åke Söderlund, telefon: 021-166723

 

   «  Kirknesvaag Sagbruk & Hovleri:
 
Förugn av egen konstruktion, typ 174. Dimensionerad effekt 6 MW. Reglerområde 1-6 MW. Bränslefukthalt=60 %.
Bränslekvalitet bark.
Fulldatoriserat styrsystem med processbilder. Styrsystemet har telefonmodem som kan kopplas mot vår dator. Vi kan därmed vid problem som pannpersonalen ej behärskar, vara behjälpliga genom att läsa av förbrännings-parametrarna och göra justeringar.

Anläggningen innehåller vidare våra egna konstruktioner av skrap-skruv-transportörer och våtutmatare.
Förbränningen styrs av "Förbränningssystem KLm".

För mer information, kontakta:
Gissle Tronstad,
telefon: 0047-741 707 20.