Egen avdelning för montage och service och underhåll av fastbränsleutrustningar.

Vår personal för montage, service och underhåll har, förutom lång erfarenhet av montage och service på fastbränsle- utrustningar, även en gedigen erfarenhet av felsökningar och reparationer av maskinutrustningar ute på fältet.

Vår montage- och servicepersonal är kända för sin kompetens och för att klara av även unika situationer.
Vår personal på montage- och service anlitas bl. av övriga verksamma i branschen just på grund av sin kompetens.

Komplett verkstadscontainer följer med ut till alla större montage. Även en komplett utrustad förrådscontainer finns till hands under montage och vid idrifttagning av större enheter.

Ansvarig för denna avdelning är Jan-Åke "Sörta" Sundin.
Förutom att han är montageledare fungerar även
Jan-Åke "Sörta" Sundin
som projektledare i vissa lägen.

 Service & underhåll